Poniedziałek, 15 października 2018 r. imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy Poniedziałek XXVIII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Teresy od Jezusa
Serwis Misyjny Zgromadzenia Sióstr Dominikanek

Możesz pomóc

Jak pomóc pracy misjonarek

Istnieje wiele sposobów misyjnego współdziałania w Kościele. Potrzeba, aby każdy ochrzczony przyjął mandat Chrystusa : Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody jako osobiste wezwanie. Możesz realizować misyjne powołanie poprzez włączenie się w: 

 

PATRONAT MISYJNY

"Patronat misyjny" to praktyka włączenia się w dzieło misyjne kościoła, możliwa dla każdego chrześcijanina, który pozostając we własnej ojczyźnie, równocześnie "przekracza" jej granice i siłą ducha dociera na krańce świata, by Jezus był poznawany i kochany.

Zobacz

 

MISYJNY PATRONAT CHORYCH

„Proszę tych wszystkich, którzy pełnią posługę duszpasterską wśród chorych, by pouczali ich o zbawczej wartości cierpienia i zachęcali do ofiarowania go Bogu za misjonarzy. Przez taką ofiarę chorzy stają się również sami misjonarzami.”  (Jan Paweł II Redemptoris Missio 78)

Misyjny Patronat Chorych polega na ofiarowaniu swojego cierpienia i choroby  w intencji misji i misjonarzy, aby w ten sposób przyczyniać się do zbawienia wielu dusz nie znających jeszcze Boga na innych kontynentach.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Referatem Misyjnym.

Zobacz

 

AKCJA „WATOTO” POMOCY DZIECIOM W AFRYCE LUB NA SYBERII

polega na: 

  • "życzliwym przejęciu się losem afrykańskiego dziecka (lub młodej osoby),
  • pokryciu kosztów jego wykształcenia lub wykształcenia i utrzymania: od 8 do 15 euro miesięcznie,
  • nawiązaniu kontaktu z dzieckiem poprzez wymianę listów i zdjęć, jeżeli ofiarodawca jest osobą wierzącą objęciu dziecka codzienną modlitwą. 

Akcja "WATOTO" to solidarność ponad granicami geograficznymi, politycznymi i  kulturowymi. To przyjęcie młodego Afrykańczyka lub dziecka z Syberii do polskiej rodziny pomimo, że pozostaje on nadal w swojej ojczyźnie. To szansa dla afrykańskiego dziecka na zdobycie wykształcenia, naukę zawodu. Wierzymy, że zmiana losu całej Afryki jest możliwa dzięki wykształceniu afrykańskich dzieci. 

Zobacz:www.dzieciafryki.org  

 

MISYJNE DZIEŁO ADOPCJI  NA ODLEGŁOŚĆ

To przyjęcie dziecka z dalekiego kraju do polskiej rodziny pomimo, że pozostaje on nadal w swojej ojczyźnie. Jest to szansa na godne życie dla dzieci i młodzieży. Pomoc polega na wspieraniu finansowym ich edukacji. Dzieło to koordynują Siostry Misjonarki na poszczególnych placówkach misyjnych. Za pośrednictwem Referatu Misyjnego jest utrzymywany  kontakt listowy z „adoptowanym” dzieckiem. Deklaracje Adopcyjną i wszelkie informacje  można uzyskać w Referacie Misyjnym Zgromadzenia.

Zobacz 

 

RUCH SOLIDARNOŚCI Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA

Wspieranie studentów w trudzie zdobywania wykształcenia jest możliwe także dzieki współpracy, jaką nasze Zgromadzenie nawiązało z Ruchem Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej.

Zobacz: www.maitri.pl  


CENTRUM MIĘDZYNARODOWEGO WOLONTARIATU "DON BOSKO"

Szlachetne powołanie misyjne w Kościele realizują także ludzie świeccy. Zgromadzenie Sióstr św. Dominika nie prowadzi jednak formacji misyjnej wolontariuszy i  misjonarzy świeckich ani nie zatrudnia takich przy swoich misyjnych placówkach. 
Tym wszystkim, którzy pragną podjąć posługę na misjach jako wolontariusze lub świeccy misjonarze polecamy: CENTRUM MIĘDZYNARODOWEGO WOLONTARIATU "DON BOSKO" w Warszawie: 

Zobacz: http://www.wolontariat.salezjanie.pl 

Lub Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, które w Instytucie Misyjnym Laikatu prowadzi formację przyszłych misjonarzy.

Zobacz: http://www.cfm.misje.pl 

 

STUDENCKA RODZINA DOMINIKAŃSKA Z KAMERUNU

To grupa młodych Kameruńczyków, którzy chcą razem zachęcać się do zdobywania wiedzy i dobrą drogą przejść przez życie. Zasadniczo znają się od lat. Trzon grupy wywodzi się z Garoua Boulai, gdzie należeli do Jeunesse Dominicaine, czyli Młodzieży Dominikańskiej. Reszta członków dołącza powoli z różnych stron kraju. Ukonstytuowanie ich w Stowarzyszenie, które nastąpiło pod koniec grudnia 2009 r, podczas ich rekolekcji w Bertoua, było tylko oficjalną legalizacją ich przyjaźni i współpracy od lat. Nazwali się Rodzina Dominikańska, żeby zachować duchowość dominikańską a jako dewizę swoją przyjęli: Miłość, Praca i Prawda.

Zobacz: www.fadostudent.com

 

ZUŻYTE KARTY TELEFONICZNE I ZNACZKI POCZTOWE, A TAKŻE OKULARY

Do Referatu Misyjnego można przesyłać zużyte karty telefoniczne i znaczki pocztowe. Zebrane w ten sposób fundusze są przekazywane na pomoc naszym placówkom misyjnym. Można również przesyłać niepotrzebne, a w dobrym stanie okulary, które są zabierane przez Siostry Misjonarki i rozdawane potrzebującym.

Zobacz 

Drukuj cofnij odsłon: 2242 aktualizowano: 2013-01-20 10:39 | utworzono: 2012-03-09 07:45:00 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Referat Misyjny Zgromadzenia Sióstr św. Dominika

Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków, tel. (0-12) 425 24 05 2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone