Poniedziałek, 15 października 2018 r. imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy Poniedziałek XXVIII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Teresy od Jezusa
Serwis Misyjny Zgromadzenia Sióstr Dominikanek

Wydarzenia

IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W IV KRAJOWYM KONGRESIE MISYJNYM

Moi Drodzy Przyjaciele Misji,

Szybkimi krokami zbliża się IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbędzie się w Warszawie, w dniach 12-14 czerwca 2015 r. Będzie to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń dla środowisk misyjnych i całego Kościoła w Polsce. Chcemy bowiem podczas konferencji naukowej i stacji kongresowych postawić sobie pytanie o aktualność misji, animację i formację misyjną oraz o przyszłość naszego zaangażowania w pomoc misjonarkom i misjonarzom. Pragniemy szukać nowych form pracy dla misji, formacji i organizacji naszych działań.

Cieszę się, że już wiele osób i wspólnot odpowiedziało na zaproszenie i weźmie udział w Kongresie. Odpowiedź tak liczna i zaangażowanie budzą nadzieję, że poprzez Kongres rozpalimy w sobie zapał misyjny oraz dokona się „nawrócenie misyjne” w naszych diecezjach i parafiach, rodzinach, wspólnotach zakonnych, ruchach, stowarzyszeniach katolickich i wolontariacie, dzięki któremu sprawa misji znajdzie się w centrum troski i duszpasterskiej posługi Kościoła.
Pragnę ponowić zaproszenie do udziału w IV Krajowym Kongresie Misyjnym. Zapraszam do Warszawy na konferencję naukową (12 czerwca) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dziecięcą, młodzieżową i dla dorosłych stację kongresową (13 czerwca). Szczegółowy program tych dwóch dni znajduje się na stronie www.misje.pl.
Proszę również, byśmy niedzielę – 14 czerwca – przeżyli wspólnie jako misyjne święto w parafiach i diecezjach. Ostatni dzień Kongresu bowiem stanowi doskonałą okazję do tego, by ożywić zapał misyjny, rozbudzić zainteresowanie misjami poprzez wspólną modlitwę, spotkania z misjonarzami, festyny parafialne i inne inicjatywy. Bądźmy kreatywni i zaproponujmy naszym wspólnotom ciekawe formy świętowania tego dnia.

W oczekiwaniu na IV Krajowy Kongres Misyjny pragnę zapewnić o modlitwie i z serca błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
+ Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

 

IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY

 

Historia Kongresów misyjnych sięga lat przedwojennych. Ich idea narodziła się wśród młodzieży akademickiej Poznania.

I Ogólnopolski Kongres Misyjny odbył się w 1938 roku w Poznaniu (13-14 IX) z okazji dziesięciolecia ustanowienia struktur Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Pierwszego dnia odbyło się nabożeństwo w kościele farnym, otwarcie wystawy misyjnej oraz odczyt inauguracyjny. W drugim dniu Kongresu uczestnicy zebrania plenarnego wzięli udział we Mszy św., wysłuchali 3 referatów i obejrzeli film. W Kongresie wzięło udział kilka tysięcy osób. Zakończył się on wielotysięczną manifestacją pod pomnikiem Chrystusa Króla.

II Kongres Misyjny miał miejsce w Częstochowie, w dniach 16-18 października 1992 r. Odbył się pod hasłem: „Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”. Za organizację Kongresu odpowiadał abp Edmund Piszcz, przewodniczący Komisji EP ds. misji wraz z bp. Andrzejem Suskim dyrektorem krajowym PDM. Kontekstem Kongresu były przygotowania do II Synodu Plenarnego oraz ukazanie się encykliki „Redemptoris missio” Jana Pawła II.

            Tematy referatów, wygłoszonych pierwszego dnia obrad, dotyczyły teologicznych podstaw zaangażowania misyjnego, roli PDM w diecezjach i parafiach, świadomości misyjnej w Polsce oraz aktualnego stanu i perspektyw zaangażowania misyjnego księży diecezjalnych, zgromadzeń zakonnych i świeckich.

            W drugim dniu Kongresu, uczestnicy pracowali w grupach tematycznych zajmując się animacją i formacją misyjną w poszczególnych środowiskach, np. w parafii, rodzinie, seminariach, domach formacyjnych, zgromadzeniach. Miały miejsce spotkania sekcyjne: dyrektorów diecezjalnych PDM, zakonnych promotorów i referentek misyjnych, misjologów, kleryckich kół misyjnych, akademickiego ruchu misyjnego. Były też świadectwa polskich misjonarzy oraz gości z Rzymu, Białorusi, Słowacji, Włoch i Ukrainy.

            Kongresowi towarzyszyła wystawa „500 lat ewangelizacji Ameryki Łacińskiej”.

III Krajowy Kongres Misyjny miał miejsce w 1999 roku i był związany z przygotowaniem do obchodów Wielkiego Jubileuszu. Odbył się w dniach 23-24 października 1999 r. na Jasnej Górze pod hasłem: „Misje odnawiają Kościół”. Na czele Komitetu organizacyjnego Kongresu stanął bp Wojciech Ziemba, przewodniczący Komisji EP ds. Misji. W kongresie wzięło udział 1000 osób. Poprzedziły go dwudniowe obrady misjologów polskich.

            Kongres rozpoczął Apel Jasnogórski, 22 X. Jego uroczysta inauguracja miała miejsce w Sali o. Kordeckiego w sobotę przed południem. Uczestnicy wysłuchali 3 referatów. Na Kongres przygotowano wystawę misyjną. Po południu uczestnicy przenieśli się do 5 parafii w Częstochowie, reprezentujących kontynenty. W katedrze Misjonarze Św. Rodziny pokazali Oceanię; w parafii św. Antoniego Misjonarze Oblaci NMP mówili o pracy w Afryce; w par. Miłosierdzia Bożego Księża Pallotyni modlili się za Azję; w par. św. Wojciecha Księża Werbiści przybliżali misje w Ameryce, a Misjonarze Kombonianie w par. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa modlili się za Europę.

We wszystkich kościołach odbyła się Msza święta oraz koncerty. W poszczególnych parafiach w spotkaniach kongresowych wzięło udział od 100 do 500 osób.

W niedzielne przedpołudnie podsumowano spotkania kongresowe w parafiach. Zabrali goście z Czech, Ukrainy, Słowacji i Białorusi. Były również świadectwa, gorąca muzyka latynoamerykańska w wykonaniu zespołu kleryckiego Księży Werbistów. Kongres zakończyła uroczysta Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej.

IV Krajowy Kongres Misyjny, którego organizatorami są Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce, zaplanowano na 12-14 czerwca 2015 r. Jego celem jest uczczenie 50. rocznicy opublikowania Dekretu „Ad Gentes” Soboru Watykańskiego II, 40. lecia ukazania się adhortacji Pawła VI „Evangelii nuntiandi” oraz  25. lecia encykliki „Redemptoris missio” Jana Pawła II.

 Kongres przeżywamy w świetle nadchodzących bardzo ważnych wydarzeń: 1050. rocznicy chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży, w których weźmie udział papież Franciszek.

Hasło Kongresu: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” nawiązujące do adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” mobilizuje do tego, byśmy odnowili świadomość misyjnej natury Kościoła oraz umocnili zapał misyjny. Jego brak, jak uczył papież Paweł VI, jest największą przeszkodą w ewangelizacji.

Patronem Kongresu został św. Jan Paweł II, największy z misjonarzy współczesnych, któremu na sercu leżała troska o misyjne dzieło Kościoła. To on przypomniał z mocą, iż powołanie misyjne jest powołaniem wszystkich chrześcijan i całej wspólnoty wiernych, a misje nadal aktualnym zadaniem Kościoła.

Organizatorzy Kongresu stawiają sobie za cel promowanie współpracy, animacji, formacji i organizacji misyjnej. Chodzi o integrację środowisk misyjnych, wymianę doświadczeń i rozbudzenie świadomości, że: „Działalność misyjna «stanowi także dziś największe wyzwanie dla Kościoła», a «sprawa misji winna być na pierwszym miejscu»” (Evangelii Gaudium nr 15).

Kongres winien ukazać perspektywę zaangażowania misyjnego Kościoła poprzez ożywienie pracy referatów misyjnych w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych lub powołanie ich do istnienia.

 

Drukuj cofnij odsłon: 1296 aktualizowano: 2015-05-26 21:22 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Referat Misyjny Zgromadzenia Sióstr św. Dominika

Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków, tel. (0-12) 425 24 05 2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone